Loading...

SANAL ÖZEL AĞ (VPN-Virtual Private Network) ÇÖZÜMLERİ

 

 

 

Sanal alan ağları, kurumların farklı bölgelerde bulunan şubeleri arasındaki veri iletişimini, ekonomik ve güvenli biçimde sağlayan, geniş alan ağlarına alternatif bir erişim şeklidir. Herkese açık bir ağ olan VPN, internet yoluyla, verilerin güvenli bir şekilde iletilmesine imkân tanır. Kurumların VPN’i tercih etmesi için pek çok sebep sıralanabilir; fakat en önemlisi internetin kullanarak iletişim maliyetlerinin düşürülmesidir.

 

 

 

VPN sayesinde kurumlar, mobil kullanıcılarını merkeze ya da farklı bölgelerdeki şubeleri birbirine bağlamak için kendi ağ omurgalarını kurmadan, internet omurgasını kendi omurgaları gibi kullanarak, veri iletişimi sağlamaktadır. Bu sayede, farklı bölgeler arasındaki bağlantı, internet üzerinden kesintisiz ve yüksek hızla gerçekleştirilmiş olur.

 

 

 

Güvenlik, verilerin bir noktadan diğerine aktarılırken şifrelenmesi ile gerçekleştirilir. Kiralık hat, Frame Relay, ISDN gibi bağlantı şekilleri kullanılarak farklı bölgeler birbirine bağlandığında, aradaki hat özel bir hat olduğu için verilerin çalınması veya değiştirilmesi mümkün olmamaktadır; ancak internet üzerinden verilerin taşınması söz konusu olduğunda, verilerin güvenlik amacıyla şifrelenmesi gerekmektedir. VPN teknolojisi ise bunu sağlar.

 

 

 

VPN’i kullanım şekillerine göre ikiye ayırabiliriz:

 

 

 

Site-to-Site VPN: Kurumların farklı bölgelerdeki şubelerini merkezle güvenli bir biçimde birbirine bağlar.

 

Remote Access VPN: Kurum dışında çalışmak durumunda olan mobil kullanıcıları, dial-up bağlantı kullanan küçük ofisleri ve ev ofisleri, yerel ISP telefon numaralarını kullanarak kurum ağına güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlar.

 

VPN uzak bölgelerde, farklı ülkelerde ya da kıtalarda şubeleri olan veya farklı bölgelerde çok sayıda mobil kullanıcısı olan kurumlar için ideal bir çözümdür.